Jelentkezem ajánlatra
Név:
Mobil:
E-mail:
Üzenet:

Kiállításbiztosítás

Ipari kiállításokon, vásárokon kiállított biztosított vagyontárgyakban a kiállítás és hozzá kapcsolódó szállítások során bekövetkező árukárokra nyújt védelmet.

Kockázatok:

Tűz, villámcsapás, robbanás, természeti katasztrófák következtében keletkező károk, továbbá betöréses lopás, rablás, törés, vezetékes víz okozta károk. A kiállítás helyére történő oda- és visszaszállítás alatti káresemények: szállítóeszközt ért baleset, tűz, villámcsapás, robbanás.

Rendezvényszervezői felelősségbiztosítás

A biztosító megtéríti mindazt a személyi sérüléses és dologi kárt, amelyet a rendezvény szervezője a rendezvényen résztvevőknek, nézőknek és harmadik személyeknek a rendezvény időtartama alatt, annak helyszínén okozott, és amelyért kártérítési felelősséggel tartozik. Kiterjed a biztosítási fedezet azokra a vagyontárgyakra is, amelyen, a rendezvényen résztvevők magunkon hordanak, illetve poggyászként magukkal visznek.

Jelentkezem ajánlatra

Figyelem!

Honlapunkon cégekről semmilyen belső adatot, bizalmas információt (pl. árbevétel, foglalkoztatottak száma, vagyontárgyak értéke) nem kérünk. Jelentkezéskor kizárólag a cég elérhetőségei szükségesek. Egy munkanapon belül felkeressük és csak az ajánlatadáshoz szükséges adatokat kérjük el, amelyeket maximális biztonság mellett kezelünk!


Miért érdemes minket választani?

  • Egy munkanapon belül felkeressük a kapott elérhetőségeken
  • Egy munkanapon belül kap ajánlatot, amennyiben ez rajtunk múlik
  • A cég adatait nem kérjük el jelentkezéskor, nincs kérdőív
  • Maximális biztonság mellett kezeljük a cégéről kapott információkat
  • A tanácsadás díjmentes
  • Online is adunk ajánlatot
  • Kiválasztjuk a biztosítók ajánlatai közül a cég igényei szerint a legkedvezőbbet
  • A szolgáltatás ideje alatt is fordulhat hozzánk tanácsért
  • Elérhetőek vagyunk a szerződés létrejötte után is

Jelentkezem ajánlatra